Sastanak zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

3. april 2012.

Danas je u kancelariji EU u Prištini održan redovni sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava (ZKOVP). Domaćin sastanka bio je Samuel Žbogar, SPEU/šef Kancelarije Evropske unije, a kopredsedavajući su bili Gzavije de Marnjak, šef EULEX-a, i Hajredin Kuči, Zamenik premijera Kosova i Ministar pravde.

       

Učesnici su se složili da je postignut značajan napredak od prošlog sastanka koji bi mogao da posluži kao dobar primer za napredak tokom narednih meseci. Učesnici su razgovarali o pozitivnim koracima postignutim u procesu FIC/FIU i dvaju značajnim zakonodavnim aktima tj. nacrtu zakona o krivičnom postupku i nacrtu zakona o konfiskaciji nezakonito stečene imovine. Takođe je razgovarano o zakonu o zaštitu svedoka i doprinosu svih angažovanih strana.

U svojim uvodnim napomenama, SPEU/šef kancelarije, Samuel Žbogar je rekao:

“EU se zajedno sa Kosovom angažovala u brojnim značajnim procesima koji se odnose na vladavinu prava, bez obzira da li se radi o struktuisanom dijalogu o vladavini prava, dijalogu o viznoj liberalizaciji ili studiji izvodljivosti koju je najavio komesar File protekle sedmice. Kao takav, ZKOVP čini jedan izvanredan forum za zajedničko upravljanje tim procesima ovde na terenu, za stvaranje sinergija, koordinisanje prioritetnih postupaka i praćenje napretka u sprovođenju."

Tokom poslednjeg sastanka, šef misije EULEX-a je izjavio:

“Iako shvatamo da je proces tranzicije u toku, utvrđivanje odrednica je jedan važan deo procesa. Transferi moraju da budu orijentisani ka odrednicama, a ne vremenski utvrđeni. Glavni ciljevi ostaju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i nastavak dijaloga između Prištine i Beograda.”

Tokom sastanka, de Marnjak je takođe napomenuo da je potrebno nastaviti sa pružanjem podrške Kazneno-popravnoj službi Kosova, ali da je ona “pokazala napredak i utvrđena je kao tranziciona oblast u procesu strateškog razmatranja.”

Zamenik premijera i ministar pravde Hajredin Kuči je rekao:

„Želim da pozdravim g. Žbogara kao ko-predsedavajućeg Odbora za koordinaciju vladavine prava, i da napomenem da smo tokom prošlih meseci imali dobru koordinaciju između lokalnih institucija, EULEX-a i Kancelarije EZ, koja je rezultovala pozitivnim pomacima u oblastima pravosuđa, policije i carine. Posebno bih želeo da naglasim porast efikasnosti u radu Agencije za upravljanje konfiskovanom ili oduzetom imovinom, koja je sada u potpunosti funkcionalna i radi sa punim kapacitetima. I Popravna služba Kosova je zabeležila vidljiv napredak u borbi protiv negativnih pojava, međutim još uvek ima potrebu za koordinacijom sa partnerima iz EULEX-a. Takodje bih želeo da napomenem da visoko cenim poslednju posetu Briselu, gde smo razgovarali o otvaranju strukturisanog dijaloga o vladavini prava, o početku prenosa nadležnosti i odgovornosti sa evropske misije za vladavinu prava EULEX na lokalne institucije Republike Kosova, i o potrebi za jednim konkretnim planom za realizaciju prenosa nadležnosti, koji će otpočeti ove godine.“