EULEX je uručio donaciju od četrdeset vozila Ministarstvu finansija

4. april 2012.

EULEX je uručio donaciju od četrdeset vozila ministarstvu finansija. Ukupna vrednost vozila iznosi sedamdeset i četiri hiljade Eura. Pomenuta vozila će biti korišćena od strane Kosovske carine i Kosovske poreske administracije.

Tokom ceremonije primopredaje, šef misije EULEX-a, Gzavije de Marnjak, istakao je da se EULEX nalazi na Kosovu radi pružanja podrške institucijama vladavine prava. On je izrazio nadu da će ova donacija povećati kapacaitet Kosovske carine i Kosovske poreske administracije u vršenju njihovih dužnosti.

Ministar finansija Bedri Hamza zahvalio je EULEX-u na pruženoj pomoći i podršci. Naveo je da će ova donacija doprineti efikasnijem radu ovih dvaju institucija.

Ova primopredaja usledila je nakon ranije donacije od dvadeset i tri vozila Ministarstvu pravde u martu 2012. godine . Očekuje se da će biti još donacija od strane EULEX-a, kao što je primopredaja šezdeset vozila Kosovskoj policiji.