Ostaci još četiri osobe predati u OSM-u u Prištini

6. april 2012.

Danas su EULEX-ovi forenzički eksperti zajedno sa svojim lokalnim kolegama iz Odeljenja za sudsku medicinu (OSM) predali ostatke još četiri osobe koje su nestale tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Ostaci su predati predstavnicima Komisije Vlade Srbije za nestala lica u prostorijama OSM-a u Prištini. Predstavnici Komisije Vlade Kosova za nestala lica i Ministarstva Pravde su takođe bili prisutni.

Juče, 5. aprila, 2012. godine, ostaci četiri osobe su predate na Merdaru.

Od kada su se EULEX-ovi eksperti priključili OSM-u, decembra 2008. godine, ostaci 291 osobe su vraćeni porodicama.