Izjava šefa EULEX-a Gzavije de Marnjaka povodom Dana nestalih na Kosovu

27, april 2012.

“Još uvek se 1781 lice vodi kao nestalo tokom sukoba na Kosovu. Iz tog razloga EULEX pruža pomoć Odeljenju za sudsku medicinu (OSM) Ministarstva pravde Kosova u njegovim intenzivnim naporima da utvrdi sudbinu nestalih lica. Osim toga, EULEX/OSM sprovodi intenzivnu koordinaciju sa udruženjima porodica, pojedinačnim porodicama i nekolicinom drugih aktera.

Trinaest godina nakon što su ti tragični događaji odneli toliko života, EULEX i OSM nastavljaju potragu i pronalaze posmrtne ostatke. Do danas je porodicama vraćeno skoro 300 posmrtnih ostataka njihovi najmilijih. To je rezultat intenzivnih potraga i tri sezone terenskog rada, što ukupno čini preko 310 operacija na terenu. Pregledano je na hiljade dokumenata i više od 1300 uzoraka kostiju poslato je na DNK analizu.

Ove godine će biti obrađeno više od 30 potencijalnih lokacija. Osim toga, naše lokalne kolege će početi sa vođenjem sopstvene istrage slučajeva mogućih pogrešnih identifikacija, kao i sa sopstvenim operacijama na terenu uz pomoć forenzičkih stručnjaka EULEX-a.

Sudski patolozi EULEX-a nastavljaju sa nadgledanjem i praćenjem svojih lokalnih kolega tokom struktuiranja modernog odeljenja sudske medicine. Sav ovaj posao urađen je u svrhu odgovarajućeg razvijanja lokalnih kapaciteta, tako da u budućnosti Ministarstvo pravde može da nastavi sa radom koji je na visokoprofesionalnom nivou.

Pred nama su još mnogi izazovi, međutim EULEX će nastaviti da pruža jaku podršku odeljenju sudske medicine u njegovim naporima da rasvetli sudbine onih lica koja se još uvek vode kao nestala.

Dokumentarni film u produkciji EULEX-a o Odeljenju sudske medicine (OSM) i njegovom radu biće emitovan večeras na RTK.”