Optužnica delimično potvrđena u predmetu BIRN

3. maj 2012., Priština

Danas je u Opštinskom sudu u Prištini sudija iz EULEX-a delimično potvrdio optužnicu protiv S.L., R.H., A.D., A.A., R.H. i Ć.M.. Optuženi se terete za krivično delo kršenja jednakog statusa stanovnika Kosova, pretnju i klevetu.

Tačka optužnice za krivično delo pretnje potvrđena je za S.L., R.H., Ć.M. i A.A., a odbačena je za R.H. i A.D..

Tačka optužnice za krivično delo klevete odbačena je iz optužnice i postupak je obustavljen kako bi oštećena strana mogla da pokrene slučaj putem privatne tužbe.

Tačka optužnice za krivično delo kršenja jednakog statusa stanovnika Kosova odbačena je protiv svih optuženih.

Optužnicu je podigao tužilac EULEX-a iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK).

Slučaj se odnosi na navodnu kampanju pretnji upućenih novinarki J.Dž. i jednom članu njenog osoblja Balkanske mreže za istraživačko novinarstvo (BIRN) od strane novina Infopres tokom juna 2009. godine, a koja je usledila nakon emitovanja televizijskog programa (čiji je domačin bila J.Dž.) tokom kojeg je kritično izveštavano o gradonačelniku Srbice i regionu Drenice.

Specijalni tužilac i oštećena strana imaju pravo žalbe na ovu odluku u roku od tri dana od dana prijema iste.