Presuda Vrhovnog suda u predmetu Dž.Ž.

8. maj 2012.

Mešovito veće sudija Vrhovnog suda kojem je predsedavao EULEX-ov sudija je danas u načelu potvrdilo presudu kojom je Dž.Ž., gradonačelnik Kačanika, proglašen krivim.

Okružni sud u Prštini je 21. aprila 2011. godine utvrdio da je Dž.Ž. kriv za počinjena krivična dela iznude i nezakonitog posedovanja oružja. On je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od tri godine i novčanu kaznu u iznosu od 1.500 Eura po tački optužnice za nezakonito posedovanje oružja.

Žalba branioca je bila delimično usvojena, čime je omogućeno da vreme provedeno u pritvoru bude zaračunato u ukupno trajanje zatvorske kazne nakon izricanja iste.

Žalbe na presudu koje je branilac podneo u ime ostalih okrivljenih tj. A.K., B.H. i N.C. bile su odbijene.

Na prvobitnom sudskom ročištu utvrđeno je da su ostala trojica okrivljenih tj. A.K., B.H. i N.C. krivi za počinjeno krivično delo iznude. A.K. je osuđen na zatvorsku kaznu od tri godine i novčanu kaznu u iznosu od 1.500 Eura po tački optužnice za nezakonito posedovanje oružja. B.H. osuđen je na zatvorsku kaznu od jedne godine i dva meseca, a takođe je i N.C. osuđen na zatvorsku kaznu od jedne godine i dva meseca.