Vrhovni sud delimično podržao osuđujuću presudu za iznudu

14. maj 2012.

Mešovito veće sudija kojima je predsedavao EULEX-ov sudija iz Vrhovnog suda, podržalo je osuđujuću presudu prvostepenog suda izrečenu M.D., B.M. i A.V. za krivično delo iznude.

Vrhovni sud je delimično prihvatio žalbe okrivljenih odbijajući osuđujuću presudu za krivično delo pokušaja iznude.

Sud je takođe, delimično prihvatio žalbe okružnog tužioca za povećanje kazne zatvora izrečene M.D. i B.M. na 3 godine. A.V. je izrečena kazna zatvora u trajanju od dve godine.

U prvobitnom sudskom postupku, trojica okrivljenih, M.D., B.M. i A.V., proglašeni su krivim za izvršeno krivično delo iznude i pokušaja iznude, a izrečena im je pojedinačna kazna zatvora u trajanju od dve godine i šest meseci.

Prvostepeni sud je zaključio da su okrivljeni, delajući kao grupa, između novembra 2009. god. i februara 2010. god. u Peći od Ekrema Luke iznudili 150 hiljada evra. Postupak se odnosi i na proces privatizacije koji je propao uglavnom zbog toga što su okrivljeni pretili stranom investitoru zahtevajući da ih uključi u kompaniju koja je imala najbolju ponudu. Zbog toga se strani investitor povukao iz procesa privatizacije.