Saopštenje za medije

Presuda u predmetu organizovanog kriminala

24. maj 2012.

Danas je mešovito veće EULEX-ovih i lokalnih sudija u Okružnom sudu u Peći proglasilo K.P. krivim za zloupotrebu službene dužnosti ili ovlašćenja, a L.P. i B.B. krivim za krivično delo prevare. I.S. je oslobođen svih optužbi.

Veće je ustanovilo da su K.P. (bivši sudija) i L.P. (bivši advokat) osmislili potraživanje za ličnu povredu. K.P. je angažovao B.B. (doktor) koji je izradio i preuveličao lekarski izveštaj. Optuženi I.S. je bio predstavnik Garancijskog fonda Kosova i pristao je da se nadoknadi osmišljeno potraživanje u iznosu od šesnaest hiljada evra. K.P. je kao predsedavajući sudija odobrio nadoknadu, pri čemu je Garancijskom fondu Kosova naređeno da isplati nadoknadu u iznosu od šesnaest hiljada evra, kao i troškove u iznosu od osamsto evra. K.P. i L.P. su zloupotrebili ovaj novac.

K.P. je osuđen na pet godina zatvora zbog zloupotrebe službene dužnosti. Pored toga, sudsko veće je K.P. nametnulo dodatnu kaznu zabrane vršenja dužnosti u javnoj administraciji ili javnim uslugama za tri godine nakon odsluženja zatvorske kazne. K.P. je oslobođen optužbe za krivično delo organizovanog kriminala. Ostale tačke optužnice su obuhvaćene jednom tačkom zloupotrebe službene dužnosti.

L.P. je osuđen na tri godine zatvora. Sudsko veće je prvobitnu optužnicu za organizovani kriminal protiv L.P. reklasifikovalo u optužbu za prevaru. Pored toga, sudsko veće je L.P. izdalo dodatnu kaznu zabrane vršenja svoje profesije za tri godine, počevši od dana stupanja presude na snagu.

B.B. je osuđen na šest meseci zatvora za krivično delo prevare, u koje je reklasifikovana prvobitna optužba za krivično delo organizovanog kriminala. Kazna neće biti izvršena ukoliko optuženi u roku od dve godine ne počini nijedno krivično delo. Sudsko veće je za B.B. izdalo dodatnu kaznu zabrane vršenja svoje profesije za period od tri godine.

Sudsko veće je ustanovilo da nije bilo dovoljno dokaza na osnovu kojih bi se svi optuženi osudili za krivično delo organizovanog kriminala. Nije bilo dokaza da je optuženi B.B. znao za dogovor između optuženih K.P. i L.P. o obmani Garancijskog fonda Kosova. Neophodno je da najmanje tri lica rade zajedno kako bi izvršili krivično delo organizovanog kriminala.