Odbačene tačke optužnice u slučaju trgovine drogom

23. maj 2012.

Sudsko veće, koje su činili dvoje sudija EULEX-a i jedan lokalni sudija u Okružnom sudu u Prizrenu, odbacilo je sve optužbe protiv Š.K., N.M., M.S. i A.R.  

Sud je zaključio da početni slučaj, predstavljen od strane tužilaštva, nije sadržavao sve relevantne činjenice. Usled činjenice da su nedostajale ključne informacije, sudsko veće nije moglo da potvrdi da li je policija delovala u skladu sa pravilima krivičnog postupka. Stoga je sud zaključio da je tužilac izgubio svoje pravo krivičnog gonjenja, stoga je krivično gonjenje ukinuto.

Š.K., M.S i A.R. optuženi su za krivično delo nezakonitog posedovanja opasnih narkotika. N.M. je optužen za krivično delo nezakonitog posedovanja opasnih narkotika i nezakonito vlasništvo, kontrolu, posedovanje ili upotrebu oružja.

Slučaj je bio procesuiran od strane lokalnog tužioca iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova.