Konačna presuda u predmetu dvostrukog ubistva

28. maj 2012.

Mešovito veće sudija, kojim je predsedavao sudija iz EULEX-a u Vrhovnom sudu Kosova, odbilo je u petak, 25. maja 2012. godine žalbu optuženog H.B. na drugostepenu presudu.

H.B. je bio proglašen krivim i osuđen za krivično delo teškog ubistva i neovlašćenog vlasništva, kontrole, posedovanja i upotrebe oružja.

Prvostepeni sud je H.B. osudio na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od dvadeset i dve (22) godine. Nakon žalbe, Vrhovni sud je poništio presudu i vratio predmet na ponovno suđenje. Sudsko veće je H.B. ponovo proglasilo krivim i osudilo ga na dvadeset i dve (22) godine zatvora. Presuda jê nakon podnošenja žalbe izmenjena, osuđujući optuženoga na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od dvadeset i pet (25) godina.

Vrhovni sud je u poslednjoj presudi odbio žalbu optuženog kao neosnovanu i potvrdio drugostepenu presudu Vrhovnog suda Kosova.

H.B. je bio optužen za ubistvo dvoje braće, A.L. i D.L., u selu Babin Most, u opštini Obilić. Ubistvo je počinjeno nakon rasprave oko vlasništva nad jednom parcelom poljoprivrednog zemljišta.