Saopštenje za medije

Vrhovni sud potvrdio presudu u slučaju ubistva

29. maj 2012 godine

Mešovito sudsko veće, kojim je predsedavao EULEX-ov sudija u Vrhovnom sudu, potvrdilo je presudu prvostepenog suda donetu protiv D.N. za krivično delo saizvršilaštva ubistva.

Vrhovni sud odbio je žalbe podnete od strane optuženog i oštećene strane kao neosnovane, čime je potvrdio prvostepenu presudu.

D.N. je 15. oktobra 2010 godine osuđen od strane Okružnog suda u Peći. Prvostepeni sud proglasio ga je krivim za ubistvo D.A. i T.A. u selu Mamule, u opštini Peć, u saradnji sa prethodno osuđenim A.N. i S.N..

D.N. osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od dvadeset i pet (25) godina.