Saopštenje za medije

‘EULEX ne radi ništa’

12. jun 2012. godine

“EULEX ne radi ništa u borbi protiv korupcije na visokom nivou” je slogan nove kampanje koja je upravo započela na TV stanicama na Kosovu. Spot koji prati kampanju emituje se na svim većim TV stanicama. Podeljeno je više od 35.000 letaka širom Kosova sa istom porukom, a takođe se vrši raspodela majica i osveživača za automobile u znak podrške Kosovskoj Agenciji za borbu protiv korupcije.

 
Spot
 

Kampanja je započeta na inicijativu EULEX-ove Kancelarije za štampu i javno informisanje (KŠJI).

“Ova kampanja ima dva glavna cilja,” izjavio je Nikolas Hoton, Šef KŠJI, “Kao prvo, mi želimo da osporimo stav da ništa nije učinjeno u borbi protiv korupcije. Korupcija nikada neće moći da bude u potpunosti eliminisana, ali je postignut određeni napredak u borbi protiv korupcije. Još uvek treba da bude učinjeno puno toga. Na primer, donete su trideset i tri presude u značajnim slučajevima korupcije na visokom nivou, u toku je šezdeset istraga. Među onima koji su proglašeni krivima nalaze se sudije, policajci, službenici u vladi i političari. To nisu beznačajne činjenice,” izjavio je Hoton.

“Kao drugo, mi želimo da naglasimo činjenicu da je to sve što EULEX može učiniti. Borba protiv korupcije uključuje sve nas. EULEX se bavi slučajevima na visokom nivou, koji su komplikovani i koji oduzimaju puno vremena. Ali veći deo posla u borbi protiv korupcije sprovode lokalni organi. EULEX se može uhvatiti u koštac samo sa delićem problema. Ali mi to radimo zajedno i u cilju pružanja podrške lokalnim vlastima. Iz tog razloga mi podržavamo aktivnosti lokalne Agencije za borbu protiv korupcije i oglašavamo njen broj za hitne pozive, “izjavio je Hoton.

Ljudi na Kosovu se ohrabruju da lokalnim organima prijave njihova lična iskustva povezana sa korupcijom. U predstojećem periodu EULEX-ova Kancelarija za štampu i javno informisanje sprovešće specijalne aktivnosti u znak podrške Saveta za borbu protiv korupcije, Agencije za borbu protiv korupcije i Policijskog inspektorata Kosova.