Saopštenje za medije

Presuda Vrhovnog suda u slučaju S.A. i E.J.

22. jun 2012.

Mešovito sudsko veće, sastavljeno od dvojice EULEX-ovih sudija i trojice lokalnih sudija, kojem je predsedavao EULEX-ov sudija u Vrhovnom sudu izmenilo je optužbe protiv S.A. i E.J., nakon što su advokat odbrane i tužilac podneli žalbu na prvostepenu presudu.

Sudsko veće izmenilo je presudu Okružnog suda u Prištini, po pitanju pravne kvalifikacije krivičnih dela i osude, ali je potvrdilo činjenični opis iznet u presudi Okružnog suda. Veće je takođe naložilo prekid sprovođenja mere kućnog pritvora za oba optužena.

Vrhovni sud osudio je S.A. na zbirnu kaznu zatvora u trajanju od dve godine i šest meseci za krivična dela podsticanje na pokušaj ubistva i nezakonito vlasništvo, kontrolu, posedovanje ili upotrebu oružja. E.J. osuđen je na zbirnu kaznu zatvora u trajanju od dve godine i šest meseci za krivična dela pokušaja ubistva i neovlašćenog vlasništva, kontrole, posedovanja ili upotrebe oružja.

Okružni sud u Prištini proglasio je S.A. krivim za krivična dela nezakonitog vlasništva, kontrole, posedovanja ili upotrebe oružja.

E.J. je proglašen krivim za krivična dela nezakonitog vlasništva, kontrole, posedovanja ili upotrebe oružja, ali je oslobođen optužbe za krivično delo pokušaja ubistva, s obzirom da nije dokazano da je on ispalio metak u pravcu oštećene strane, sa namerom da je liši života.

Slučaj je bio krivično gonjen od strane Okružnog tužioca EULEX-a.