Saopštenje za medije

Vrhovni sud oslobodio troje okrivljenih za zloupotrebu službenog položaja

18. jul 2012.

Mešovito veće dvoje EULEX-ovih sudija i jednog lokalnog sudije, kojem je predsedavao EULEX-ov sudija iz Vrhovnog suda Kosova, oslobodilo je B.S., M.U. i N.Š. u predmetu zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja u vezi sa Kabinetom predsednika Kosova.

Veće Vrhovnog suda je usvojilo žalbe okrivljenih i izmenilo presudu Okružnog suda u Prištini oslobađajući okrivljene iz zakonskih razloga.

Prvostepeni sud je osudio B.S. zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja jer je delao sa posebnim ovlašćenjima šefa obezbeđenja unutar Kabineta predsednika Kosova u kupovini blindiranih vozila. Osuda se nije mogla podržati jer okrivljeni nije bio javni službenik i njegova ovlašćenja nisu bila zasnovana na zakonu.

Okrivljeni M.U. i N.Š., koji su prvobitno optuženi za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, a na kraju u prvostepenom postupku osuđeni za neodgovornu privrednu delatnost, oslobođeni su takođe jer nisu bili odgovorna lica u poslovnoj organizaciji, već javni službenici odgovorni za izvršenje upravnih zadataka.

Tužilac u postupku bio je okružni javni tužilac iz Prištine.