Saopštenje za medije

Vrhovni sud odbija žalbe u predmetu ubistva

24. jul 2012.

Mešovito sudsko veće Vrhovnog suda sastavljeno od troje EULEX-ovih i dvoje lokalnih sudija potvrdilo je u potpunosti presudu Okružnog suda u Peći u predmetu ubistva. Žalbe koje su podneli jedan od optuženih i okružni tužilac odbijene su. Jedna žalba koju je podnela oštećena strana proglašena je neprihvatljivom.

Okružni sud u Peći je 30. novembra 2011. godine oslobodio je S.U. optužbe za ubistvo. J.V. je za neovlašćeno vlasništvo, kontrolu, posedovanje ili upotrebu oružja osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. J.V. je u žalbi koju je podneo zahtevao oslobađanje ili smanjenje kazne. Javni tužilac i oštećena strana zahtevale su od Vrhovnog suda da poništi prvostepenu presudu koja se odnosi na oslobađanje S.U. od optužbi, kao i da poništi deo presude koja se odnosi na J.V. i da predmet vrati na ponovno suđenje (ili je izmeni i naloži strožu kaznu).

Predmet se odnosi na tuču koja je izbila u kafeteriji u selu Jablanica kod Lešana, opština Peć, u novembru 2010. godine, u kojoj je jedna osoba povređena a jedna je preminula nakon smrtonosnog pucnja.

Krivično gonjenje u ovom predmetu predvodio je okružni tužilac iz EULEX-a.