Saopštenje za medije

Doneta mera pritvora u slučaju organizovanog kriminala i trgovine ljudima

9. avgust 2012.

Pret-pretresni sudija EULEX-a naložio je sprovođenje mere sudskog pritvora protiv dve osumnjičene osobe, i mere kućnog pritvora protiv drugih osam osoba u trajanju od petnaest (15) dana, u slučaju organizovanog kriminala. Protiv svih deset osoba u toku je istraga za krivična dela organizovanog kriminala i trgovine ljudima.

Slučaj je povezan sa navodnom trgovinom ženama iz Moldavije, koje su radile kao konobarice u određenom broju barova u region Đakovice, koje su bile prisiljene da, u zamenu za novac, pružaju seksualne usluge mušterijama. Među optuženim osobama su vlasnici/menadžeri barova, vlasnik hotela i dva zvaničnika za koje se sumnja da su omogućili izdavanje dozvola radi ozakonjivanja boravka tih žena na Kosovu.

Istragu u ovom slučaju sprovodi lokalni tužilac iz Kancelarije Specijalnog Tužioca Kosova.