Saopštenje za medije

Presuda u slučaju teškog ubistva

13. avgust 2012.

Mešovito sudsko veće, sastavljeno od jednog EULEX-ovog sudije i jednog lokalnog sudije, pod predsedavanjem od strane EULEX-ovog sudije u Okružnom sudu u Prizrenu, osudilo je E.K. na kaznu zatvora u trajanju od 23 godine, za krivična dela teškog ubistva i nanošenja teških telesnih povreda.

D.K. oslobođen je optužbe za krivično delo teškog ubistva, ali je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana za krivično delo nezakonitog vlasništva, kontrole, posedovanja ili upotrebe oružja.

B.K. osuđen je na zbirnu kaznu zatvora u trajanju od sedam godina i pet meseci za dve tačke optužnice – nanošenje teških telesnih povreda i jednu tačku optužnice – nezakonito vlasništvo, kontrolu, posedovanje ili upotrebu oružja.

A.K. i H.K. osuđeni su na po dve kazne zatvora za krivično delo saučestvovanja u teškom ubistvu.

Optuženi su okrivljeni u vezi sa ubistvom S.L. u selu Banja, opština Mališevo, januara 2011 godine. Drugi članovi porodice su takođe bili povređeni tokom incidenta.

Slučaj je krivično gonjen od strane lokalnog tužioca iz Kancelarije Specijalnog Tužioca Kosova.