Saopštenje za medije

Poruka od vršioca dužnosti šefa Misije EULEX Endija Sparksa povodom Međunarodnog dana nestalih lica

30 avgust 2012

Međunarodni dan nestalih lica obeležava se na dan 30.08.2012. god. Ovaj dan služi za podizanje svesti organa vlasti, štampe i javnog mnjenja o neprilikama nestalih lica i njihovih porodica širom sveta. Ovo je osetljivo pitanje koje utiče na hiljade ljudi na Kosovu i koje je od najvećeg značaja za EULEX.

EULEX zbog toga pomaže Odeljenju za sudsku medicinu (OSM) pri kosovskom ministarstvu pravde u njegovim intenzivnim naporima da utvrdi sudbinu nestalih lica. Pored toga, EULEX/OSM je u intenzivnoj koordinaciji sa udruženjima porodica, pojedinačnim porodicama i nekoliko drugih aktera.

Od kada je EULEX počeo da radi sa Odeljenjem za sudsku medicinu decembra meseca 2008. godine, porodicama je vraćeno 313 žrtava sukoba. Tu je uključeno i 238 nestalih lica koja su pronađena zahvaljujući intenzivnom radu na terenu (u preko 340 terenskih operacija), laboratorijskim analizama (intenzivnom radu na autopsiji i identifikaciji, uključujući preko 1660 uzoraka kostiju izabranih za DNK analizu) i arhivskom pregledu (preko 5000 spisa predmeta).

Odeljenje za sudsku medicinu će uz podršku EULEX-ovih veštaka za sudsku medicinu nastaviti da upražnjava svoj mandat da bi utvrdilo sudbinu nestalih lica i pomoglo pravosuđu u njegovim istragama, obezbeđujući stručnost u oblasti sudske medicine.