Saopštenje za medije

Vrhovni sud naložio ponovno suđenje u slučaju ratnog zločina

5. septembar 2012.

Veće EULEX-ovih sudija u Vrhovnom sudu naložilo je ponovno suđenje u slučaju ratnog zločina protiv E.K., N.H., M.H., M.H., N.B. i J.K.. Sudsko veće prihvatilo je žalbe optuženih, poništavajući odluku prvostepenog suda, izuzev u delu povezanom sa oslobađanjem H.M.

Avgusta 2011 godine Okružni sud u Prizrenu proglasio je E.K. krivim za krivično delo saučestvovanja u krivičnom delu ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od pet godina. N.H., M.H., M.H., N.B. i J.K. proglašeni su krivim za pružanje pomoći počiniocima nakon počinjenih krivičnih dela i osuđeni su na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od šest meseci. .

Slučaj protiv E.K. i ostalih bio je povezan sa krivičnim delima navodno počinjenim protiv srpskog stanovništva u selu Opteruša 1998 godine.

Slučaj je u Vrhovnom sudu zastupao Državni tužilac EULEX-a.