Saopštenje za medije

Delimično potvrđena optužnica protiv bivšeg sudije za krivično delo korupcije

25. septembar 2012 godine

EULEX-ov sudija koji vrši potvrđivanje optužnice potvrdio je optužnicu protiv K.P., bivšeg sudije i A.R., advokata, optuženih za krivično delo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja. Sudija koji vrši potvrđivanje optužnice takođe je proglasio prihvatljivim sve dokaze povezane sa optužnicom

Navodi se da je K.P. počinio svoj prekršaj 2005 godine. On je optužen za zloupotrebu svog položaja sudije radi sticanja materijalne koristi kroz manipulisanje slučajevima koje su tužioci pokrenuli protiv kompanije koja se bavi osiguranjem. K.P. je to navodno činio u saradnji sa optuženim A.R.

EULEX-ov sudija za potvrđivanje optužnice odbacio je optužbu protiv K.P. za krivično delo izdavanja nezakonitih sudskih odluka i protiv A.R. za krivično delo kršenje poverenja.

Za krivično gonjenje u ovom slučaju zadužen je EULEX-ov specijalni tužilac iz Kancelarije specijalnog tužioca Kosova (KSTK).