Saopštenje za medije

Vrhovni sud odbacio žalbu u slučaju ubistva

26. septembar 2012 godine

Mešovito sudsko veće koga su činili dvoje EULEX-ovih sudija i troje lokalnih sudija, pod predsedavanjem EULEX-ovog sudije u Vrhovnom sudu odbacilo je žalbu F.G. kao neosnovanu. Međutim, veće Vrhovnog suda izmenilo je, ex-officio, presudu Vrhovnog suda i osudilo F.G. na jedinstvenu dugotrajnu kaznu zatvora od 29 godina, koja je uključivala oba krivična dela.

Prethodno je Okružni sud u Prištini proglasio F.G. krivim za krivična dela teškog ubistva i nezakonitog vlasništva, kontrole, posedovanja ili upotrebe oružja. Ustanovljeno je da je on ubio V.B. i A.D. i ranio druge osobe u sporo povezanom sa zemljištem u Štimlju, aprila 2006 godine. On je bio osuđen na zbirnu kazno od 25 godina i šest meseci zatvora.

Optuženi i oštećene strane su uložili žalbu na presudu. Žalba optuženog je odbijena od strane Vrhovnog suda, dok je žalba oštećene strane prihvaćena. Vrhovni sud izmenio je presudu i osudio F.G. na zbirnu kaznu zatvora u trajanju od 30 godina. F.G. ima pravo da podnese žalbu na ovu presudu Vrhovnog suda pošto je bio osuđen na dugotrajnu kaznu zatvora.

Slučaj je bio krivično gonjen od strane EULEX-ovog tužioca u Okružnom sudu u Prištini.