Saopštenje za medije

Vrhovni sud potvrdio presude u slučaju Tisa

3. oktobar 2012.

Mešovito sudsko veće sastavljeno od dvoje EULEX-ovih sudija i troje lokalnih sudija, pod predsedavanjem EULEX-ovog sudije u Vrhovnom sudu odbilo je sve žalbe podnete u ime sedam osumnjičenih osoba u takozvanom slučaju Tisa, i potvrdilo je sve zatvorske presude. Veće je izmenilo, ex officio, prvostepenu presudu u vezi sa pravnom klasifikacijom krivičnog dela, ale je presudilo da optuženi ostanu osuđeni na kazne zatvora u istoj meri, proglašene od strane Okružnog suda u Prištini.

Prvostepeni sud dopunio je prvostepenu odluku na sledeći način: A.H., Š.A., I.K. i Š.S. proglašeni su krivim za krivično delo organizovanog kriminala paralelno sa krivičnim delom krijumčarenje emigranata. F.P., D.H., B.A. proglašeni su krivim za krivično delo krijumčarenja emigranata. Svi optuženi su proglašeni krivim, imajući u vidu njihovu ulogu u tragičnoj smrti petnaest ljudi koji su se udavili u reci Tisi, između Srbije i Mađarske, oktobra 2009 godine.

Okružni sud u Prištini osudio je A.H. na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina, i na novčanu kaznu u iznosu od 250.000 evra. Š.A. je osuđen na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 17 godina i novčanu kaznu u iznosu od 200.000 evra. F.P. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina,a D.H. je osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od dve godine. I.K. i Š.S. su osuđeni na po osam godina zatvora. B.A. je osuđen na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od pet godina.