Saopštenje za medije

Šef EULEX-a, Gzavije de Marnjak, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

18. oktobar 2012.

„Danas je 6. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima koji služi tome da se podigne svest vlada, štampe i opšte javnosti da trgovina ljudskim bićima predstavlja teško krivično delo i grubo kršenje ljudskih prava. U Evropi se svake godine trguje stotinama hiljada žena i muškaraca, dečaka i devojčica u svrhu seksualne ili radne eksploatacije, vađenja organa, prosjačenja, kućnog ropstva, prisilnog braka, nezakonitog usvajanja, i drugih oblika eksploatacije.

Evropska komisija je juna 2012. godine usvojila Strategiju EU za iskorenjivanje trgovine ljudima. Sprečavanje, zaštita, procesuiranje i partnerstva predstavljaju glavni deo holističkog pristupa nove strategije.

EULEX ozbiljno shvata istragu i procesuiranje ovog krivičnog dela, kroz mnoge tekuće istrage, nekoliko rešenih predmeta i dodatna tri predmeta na suđenju. EULEX ima ciljeve da se bori protiv trgovine ljudima, koji su predviđeni u Planu za sprovođenje misije, i ima posebnog savetnika u Upravi Kosovske policije za borbu protiv trgovine ljudima.

EULEX pomaže kosovskoj vladi oko realizacije Nacionalne strategije i Akcionog plana kroz svoj rad u Međuministarskoj radnoj grupi (MRG). Zadatak MRG je da koordiniše realizaciju politike, prati napredak i da nacionalnom koordinatoru borbe protiv trgovine ljudima, koji predsedava grupom, podnosi izveštaj o istom.

EULEX je posvećen tome da doprinosi naporima kosovske vlade u pravcu iskorenjivanja trafikinga u svim njegovim oblicima. Za rano otkrivanje i pomoć žrtvama, kao i za otkrivanje promenljivih metoda kojima se trafikanti koriste, potrebne su koordinisane mere“.