Saopštenje za medije

Druga presuda za bivšeg sudiju

22. oktobar 2012.

U petak, 19. oktobra 2012. godine, mešovito sudsko veće Okružnog suda u Prištini sastavljeno od EULEX-ovih i lokalnih sudija proglasilo je K.P., bivšeg sudiju, krivim za nezakonito donošenje sudskih odluka, zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, pranje novca i prevaru. K.P. je osuđen na zbirnu zatvorsku kaznu u trajanju od deset godina, kao i na zabranu vršenja javne funkcije ili bavljenja pravom u trajanju od tri godine nakon odsluženja zatvorske kazne.

Sud je utvrdio da je K.P. prevario Kosovsku osiguravajuću kompaniju u fazi likvidacije za više od 1,2 miliona eura tako što je podnosio lažne zahteve za nadoknadu štete, navodno u ime desetak oštećenih strana koje su imale nezgode pre rata. Međutim, oštećene strane nisu znale da su zahtevi bili podnešeni i nisu primile bilo kakv novac isplaćen od strane kompanije.

Kao posledica osude za pranje novca, tužilac ima ovlašćenje da pred Okružnim sudom pokrene postupak za zaplenu imove koja je stečena pranjem novca.

Druga dvojica osumnjičenih, Z.M. i L.P., oslobođena su optužbi. Njih je tužilac teretio da su navodno sarađivali sa g-dinom K.P. u prevari izvedenoj nad osiguravajućom kompanijom, ali je sud utvrdio da nije bilo dovoljno dokaza za potvrđivanje optužbe.

Krivično gonjenje slučaja vršio je lokalni tužilac iz Kancelarije Specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK).