Saopštenje za medije

A.B. oslobođen optužbe za ratne zločine

23. novembar 2012 godine

Mešovito sudsko veće, sastavljeno od dvoje EULEX-ovih sudija i jednog lokalnog sudije, pod predsedavanjem EULEX-ovog sudije u Okružnom sudu u Prištini, oslobodilo je A.B. optužbe za krivično delo ratnih zločina protiv civilnog stanovništva.

Sudsko veće je ustanovilo da su predstavljeni dokazi bili nedovoljni da bi se dokazalo da je optuženi počinio krivično delo za koje se tereti.

A.B. bio je optužen za učešće u grupi koja je navodno zlostavljala civila, D.I., za koga je ustanovljeno da je 1999 godine ubijen u Kosovu Polju.

Slučaj je bio krivično gonjen od strane EULEX-ovog tužioca iz Kancelarije Specijalnog Tužioca Kosova (KSTK).