Saopštenje za medije

Vrhovni sud naložio ponovno suđenje u slučaju iznuđivanja

5. decembar 2012.

Mešovito sudsko veće, sastavljeno od jednog EULEX-ovog sudije i dvoje lokalnih sudija, pod predsedavanjem EULEX-ovog sudije u Vrhovnom sudu, naložilo je ponovno suđenje protiv sedam osoba optuženih za krivično delo iznuđivanja i ugovaranja nesrazmerne imovinske dobiti.

Veće Vrhovnog suda usvojilo je žalbu javnog tužioca i poništilo presudu Okružnog suda u Prizrenu, i vratila je slučaj na ponovno suđenje.

S.N., M.K., T.K., S.K., V.K. i A.B.,optuženi za krivično delo iznuđivanja, i N.K., optužen za krivično delo ugovaranja nesrazmerne imovinske dobiti, odlukom prvostepenog suda oslobođeni su optužbe.

Slučaj je krivično gonjen od strane Kosovskog javnog tužioca iz Prizrenskog okruga.