Saopštenje za medije

Vrhovni sud podržao presudu u predmetu terorizma

5. decembar 2012.

Mešovito veće dvoje EULEX-ovih sudija i troje domaćih sudija, kojemu je predsedavao EULEX-ov sudija iz Vrhovnog suda, podržalo je presudu Okružnog suda u Prištini, donesenu protiv A.S., optuženog za krivična dela u vezi sa terorizmom.

Veće Vrhovnog suda odbilo je žalbu koju je podneo advokat odbrane za okrivljenog i potvrdilo je prvostepenu presudu. Veće je naložilo izmenu zakonske klasifikacije u presudi, da bi se u tačci optužnice za terorizam uvrstilo i krivično delo nezakonitog posedovanja oružja.

Okružnu sud u Prištini je A.S. proglasio krivim i osudio ga na tešku kaznu zatvora u trajanju od deset godina i jednog meseca, po dve tačke optužnice za terorizam i nezakonito posedovanje oružja. Sopa je optužen da je napisao preteće pismo bivšem predsedniku Opštine Priština u ime komandanta Albanske narodne armije, terorističke organizacije, i da je ispalio projektil iz bacača nanevši štetu na zgradi Okružnog suda u Prištini.

Postupak je vodio javni tužilac iz Državnog tužilaštva Kosova (DTK).