Saopštenje za medije

Oslobađajuća presuda u slučaju ubistva

27. decembar 2012 godine

Okružni sud u Prizrenu, u mešovitom sudskom veću sastavljenom od jednog EULEX-ovog sudije i dvojice lokalnih sudija, pod predsedavanjem od strane EULEX-ovog sudije, oslobodio je jednog optuženog, optuženog za krivično delo teškog ubistva. Veće je utvrdilo da nije dokazano da je on počinio krivično delo za koje je optužen.

Ovaj slučaj je povezan sa čovekom iz Prizrena koji je nestao avgusta 1999 godine i čiji su ostaci pronađeni u selu Karačice, opština Štimlje, 2000-te i 2002 godine. 2011 godine sudsko veće Okružnog suda u Prizrenu proglasilo je optuženog u ovom slučaju, S.V., krivim za krivično delo ubistva. Nakon što je žalba, podneta od strane advokata odbrane, bila prihvaćena od strane Vrhovnog suda, slučaj je vraćen za ponovno suđenje. Ovo ponovno suđenje je završeno u prvostepenom sudu.

Slučaj je bio krivično gonjen od strane EULEX-ovog tužioca.