Saopštenje za medije

Okružni sud u Prištini preinačio je presudu komandiru policijske stanice u Obiliću

17. januar 2013.

Mešovito sudsko veće Okružnog suda u Prištini, sastavljeno od jednog EULEX-ovog sudije i dvoje lokalnih sudija, a kojem je predsedavao EULEX-ov sudija, preinačilo je presudu S.Z., komandiru policijske stanice u Obiliću kojeg je Opštinski sud u Prištini osudio po dvema tačkama seksualnog zlostavljanja, dvema tačkama maltretiranja (verbalne uvrede i zastrašivanje) tokom vršenja službene dužnosti, kao i po jednoj tački primanja mita.

Veće Okružnog suda je odbilo jednu tačku i preinačilo je drugu tačku koja se odnosi na vreme izvršenja krivičnog dela. Veće je takođe delimično usvojilo žalbu branioca tako što je okrivljenog oslobodilo jedne tačke optužnice i preinačilo drugu tačku prvobitne optužnice. Preostali deo žalbe je odbijen.

Drugostepeni sud je takođe smanjio kaznu izrečenu S.Z.. Zbirna kazna smanjena je na zatvorsku kaznu od dvanaest meseci, uz dodatnu zabranu vršenja poslova u javnoj administraciji ili javnim službama u trajanju od dve godine nakon odluženja zatvorske kazne.