Saopštenje za medije

Osuda u predmetu krijumčarenja migranata

23 janar 2013

Mešovito veće sastavljeno od dvoje EULEX-ovih i jednog kosovskog sudije kojem je predsedavao EULEX-ov sudija iz Osnovnog suda u Peći, osudilo je devet osoba za krivična dela u vezi sa krijumčarenjem migranata.

  • Okrivljeni, B.N., osuđen je za krijumčarenje migranata na kaznu zatvora u trajanju od dve godine. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od tri hiljade evra.
  • Okrivljeni, N.B., osuđen je za krijumčarenje migranata i pokušaj krijumčarenja migranata. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od deset hiljada evra.
  • Okrivljeni, B.B., osuđen je za krijumčarenje migranata i saučesništvo u krijumčarenju migranata. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od četiri hiljade evra.
  • Okrivljeni, A.B., osuđen je za krijumčarenje migranata i saučesništvo u krijumčarenju migranata. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od dve godine i šest meseci. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od četiri hiljade evra.
  • Okrivljeni, A.B., osuđen je za krijumčarenje migranata. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od četiri hiljade evra.
  • Okrivljeni, M.B., osuđen je za krivotvorenje isprava. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od jedne hiljade evra.
  • Okrivljeni, S.B., osuđen je za krijumčarenje migranata. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od osamnaest meseci. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od pet stotina evra.
  • Okrivljeni, A.P., osuđen je za pomaganje u krijumčarenju migranata. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od deset meseci, koja neće biti sprovedena ako ne izvrši neko drugo krivično delo u vremenskom periodu od dve godine. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od pet stotina evra.
  • Okrivljeni, Z.Z., osuđen je za pomaganje u krijumčarenju migranata. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od šest meseci, koja se neće izvršavati ako ne izvrši neko drugo krivično delo u vremenu provere od jedne godine. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od tri stotine evra.

Okrivljeni su proglašeni krivim za krijumčarenje stanovnika Kosova sa Kosova u različite evropske zemlje preko Srbije i drugih teritorija.

Svi okrivljeni su oslobođeni optužbe da su izvršili krivično delo organizovanog kriminala jer nije dokazano da su u nekoj fazi troje ili više okrivljenih aktivno učestvovali u kriminalnim aktivnostima ili drugim aktivnostima organizovane kriminalne grupe, znajući da će njihovo učešće doprineti izvršavanju teškog krivičnog dela od strane organizovane kriminalne grupe.

Postupak je vodio kosovski tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova.

Svi okrivljeni imaju pravo žalbe.