Saopštenje za medije

Predate kopije matičnih knjiga za opštinu Glogovac

6. februar 2013.

Predstavnici EULEX-a danas su Kosovskoj agenciji za registraciju građana predali 425 overenih kopija matičnih knjiga.

Predat je kompletan dosije za opštinu Glogovac, koji obuhvata registraciona područja Glogovca, Dobroševa, Komorana, Orlata, Gornjeg Obrinja i Trstenika.

Ove kopije su izrađene i overene tokom proteklog meseca, kao deo opširnijeg projekta koji se sprovodi u Nišu, a na kojem rade EULEX, Kancelarija EU na Kosovu/SPEU, Danski savet za izbeglice, kao i ekipe sa Kosova i iz Srbije.

Procenjuje se da se u Srbiji nalazi otprilike 12,036 matičnih knjiga. Proces overavanja kopija originalnih matičnih knjiga je deo dogovora postignutog 2. jula 2011. godine putem dijaloga između Prištine i Beograda, kojim je posredovala EU.

EULEX je do sada predao preko 1756 overenih kopija matičnih knjiga koje pokrivaju područja opština Lipjan (848), Obilić (264), Kosovo Polje (219) i Glogovac (425).