Saopštenje za medije

Dva policajca proglašena krivim za korupciju

15. februar 2013.

Sudsko veće sudija iz EULEX-a u Osnovnom sudu u Mitrovici proglasilo je dvoje policajaca krivim za krivična dela koja se odnose na korupciju i oslobodilo četvoro drugih lica sličnih optužbi.

Sudsko veće je A.Š. proglasilo krivim za krivično delo zloupotrebe službene dužnosti i ovlašćenja i osudilo ga na zatvorsku kaznu u trajanju od pet meseci. Kazna je odložena za verifikacioni period od dve godine. A.Š. je oslobođen optužbe za krivično delo primanja mita.

N.P. je takođe proglašen krivim za krivično delo zloupotrebe službene dužnosti ili ovlašćenja i primanja mita i osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva meseca. Kazna je odložena za verifikacioni period od dve godine i šest meseci.

Optuženi N.D., B.S., K.H. i H.F. nisu proglašeni krivim i oslobođeni su svih optužbi.

Optužnica je šestoro optuženih, svi policajci, teretila za zloupotrebu službene dužnosti zbog prosleđivanja informacija svedoku saradniku o putevima koje je trebalo da koristi za svoje delatnosti nezakonitog transporta i o lokacijama policijskih kontrolnih punktova. U optužnici je takođe bilo navedeno da su u određenim prilikama neki od optuženih, kada su se nalazili na kontrolnim punktovima, lično dozvoljavali svedoku saradniku da prođe sa krijumčarenom robom.

Istragu u ovom predmetu vodi specijalni tužilac iz EULEX-a u Kancelariji specijalnog tužioca Kosova (KSTK).