Saopštenje za medije

Predsednik opštine Prizren optužen za korupciju

27. februar 2013.

Tužilac EULEX-a je podigao optužnicu za korupciju pred Osnovnim sudom u Prizrenu protiv predsednika opštine Prizren, R.M. i petoro drugih službenika opštine Prizren. Tužilac je podneo zvanične optužbe protiv okrivljenih R.M., S.P., A.A., K.U., A.T. i M.K..

R.M. je optužen po četiri tačke za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, M.K. je optužen po dve tačke za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, K.U., A.A., S.P. i A.T. optuženi su ponaosob po jednoj tačci za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja.

Postupak je u vezi sa navodima o nezakonitom korišćenju i sticanju koristi od zemljišta u posedu opštine Prizren, i u vezi je sa drugim delima koja su dovela do grubog kršenja prava većeg broja tužilaca u parničnom postupku.