Saopštenje za medije

Žoel Vešter postavljena za zamenicu šefa EULEX-a

4. mart 2013.

Žoel Vešter je postavljena za novu zamenicu šefa misije vladavine prava Evropske unije na Kosovu (EULEX) i svoje dužnosti počinje da obavlja danas.

Žoel Vešter, nova zamenica šefa misije EULEX-a

Vešter, francuska pukovnica, sa kvalifikacijama u oblasti prava i javne uprave, ima dugo radno iskustvo u francuskoj policiji i vojsci. Pre nego što se pridružila EULEX-u, Vešter je bila načelnica Kriznog štaba pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Francuskoj.

Nova zamenica šefa EULEX-a ima više od 20 godina iskustva na radu u francuskoj policiji, službi u Francuskoj, Albaniji u sklopu Višenacionalnog savetodavnog elementa policije, i na Kosovu u sklopu KFOR-a.

U toku 12 godina svoje karijere, Vešter je držala položaj u Nemačkoj i Obali Slonovače. Osim toga, tri godine je radila u Odeljenju Ujedinjenih nacija za mirovne operacije kao generalštabna oficirka, gde je bila odgovorna za angažovanje SJP na Kosovu i u Istočnom Timoru.