Saopštenje za medije

Pet osoba osuđeno od strane Osnovnog suda u Mitrovici

11. mart 2013 godine

Sudsko veće sastavljeno od troje EULEX-ovih sudija u Osnovnom sudu u Mitrovici osudilo je dve osobe po optužbama za krivično udruživanje sa namerom da počine ubistvo i troje drugih osoba po optužbama povezanim sa drogom.

  • B.F. proglašen je krivim za krivično delo krivičnog udruživanja sa namerom da počini ubistvo i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. Preostale optužbe protiv njega su odbačene.
  • E.J. proglašen je krivim za krivično delo krivičnog udruživanja sa namerom da počini ubistvo i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. Preostale optužbe protiv njega su odbačene.
  • E.H. proglašen je krivim za krivično delo neovlašćene kupovine, posedovanja, distribuiranja i prodaje opasnih narkotičkih droga i psihotropnih supstanci i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine i šest (6) meseci. Preostale optužbe protiv njega su odbačene.
  • E.B. proglašen je krivim za krivično delo neovlašćene kupovine, posedovanja, distribuiranja i prodaje opasnih narkotičkih droga i psihotropnih supstanci i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine i šest (6) meseci. Ustanovljeno je da nije kriv prema drugim optužbama.
  • F.M. proglašen je krivim za krivično delo neovlašćene kupovine, posedovanja, distribuiranja i prodaje opasnih narkotičkih droga i psihotropnih supstanci i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine, uslovno na godinu dana i šest meseci. Ustanovljeno je da nije kriv prema drugim optužbama.

Optuženi B.F., E.H. i E.J. sklopili su sa tužiocem sporazum o priznanju krivice.

Slučaj je bio istražen i krivično gonjen od strane lokalnog specijalnog tužioca, ali je pred sudom bio zastupljen od strane specijalnog tužioca EULEX-a iz Kancelarije Specijalnog Tužioca Kosova (KSTK).