Saopštenje za medije

Operacija pretresa u slučaju u vezi sa korupcijom

15. 17. april 2013. 2013.

Policija Kosova, uz pomoć EULEX-ove policije, sprovela je ovog jutra operaciju pretresa u domu bivšeg načelnika Kabineta Ministarstva transporta, pošte i telekomunikacija. Policija je u toku pretresa oduzela dokumenta, automatsku pušku za koju nije izdata dozvola i pištolj za koji je izdata dozvola.

Pretres, koji je završen, deo je istrage optužbi u vezi sa korupcijom, uključujući sledeće:

  • Organizovani kriminal, protivno članu 274. Krivičnog zakona Kosova (KZK);
  • Zaključivanje štetnih ugovora, protivno članu 237. KZK;
  • Pronevera u vršenju službe, protivno članu 340. KZK;
  • Zloupotreba službenog položaja, protivno članu 422. KZK; i
  • Primanje mita, protivno članu 343. KZK.

Slučaj istražuje EULEX-ov specijalni tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova (STK).