Saopštenje za medije

Dva lica oslobođena optužbi za ratne zločine

18. april 2013.

Sudsko veće sastavljeno od EULEX-ovih sudija oslobodilo je dva lica koja su bila optužena za krivično delo silovanja kao ratnog zločina i osudilo je samo jedno od tih lica za neovlašćeno posedovanje oružja.

Sudsko veće je utvrdilo da J.D. nije kriv za silovanje kao ratni zločin i neovlašćeno posedovanje oružja. Takođe je utvrđeno da Đ.B. nije kriv za ratni zločin silovanja, ali je za neovlašćeno posedovanje oružja osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od jedne godine i šest meseci. Njegova kazna je odložena uslovno za verifikacioni period od dve godine. Sud je oslobodio okrivljene J.D. i Đ.B. optužbe za ratni zločin jer nije dokazano van svake sumnje da su okrivljeni počinili krivična dela za koja su bili optuženi.

Krivično gonjenje slučaja vršili su specijalni tužioci EULEX-a iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova.