Saopštenje za medije

Pretpretresni sudija naložio zamrzavanje imovine u imovinskom predmetu

24. april 2013.

Pretpretresni sudija u Odeljenju za teška krivična dela pri Osnovnom sudu u Prizrenu, izdao je naredbu za zamrzavanje velike poslovne imovine u ulici H.M. br. 1, ranije poznatoj kao Skopska ulica br. 1, iza Narodnog muzeja Kosova.

Ova imovina je uknjižena kao vlasništvo supruge i snaja N.U., advokata i bivšeg predsednika Opštinskog suda u Prištini. On je jedan od četvoro okrivljenih u EULEX-ovoj istrazi navodne prevare u potraživanju vlasništva nad ovom poslovnom imovinom. Drugi okrivljeni su S.M., F.H. i N.K..

Pretpretresni sudija je izdao i naredbu za zamrzavanje dva bankovna računa na koja je uplaćivana kirija za ovu imovinu od 2005. god.

Dejstvo ove sudske naredbe je takvo da uknjiženi vlasnici imovine i bankovnih računa neće moći da prodaju ili izvrše prenos vlasništva nad ovom imovinom, i neće biti u mogućnosti da podižu novac ni sa jednog od ova dva bankovna računa, do završetka glavnog pretresa u ovom predmetu. Sudska naredba za zamrzavanje imovine je poznata i kao Naredba za dugoročnu zaplenu, i predviđena je članom 266. Zakona o krivičnom postupku Kosova.

Pretpretresni sudija je izdao naredbu nakon što je saslušao dokaze koje je predočio EULEX-ov tužilac i našao da postoji osnovana sumnja da je ova imovina, kao i prihod od kirije za istu, zarada stečena krivičnim delom, na osnovu člana 264. stava 2. i člana 266. stava 5. Zakona o krivičnom postupku Kosova.