Saopštenje za medije

Dvadeset godina zatvora za petoro osumnjičenih u slučaju Medikus

29 april 2013.

Mešovito sudsko veće, sačinjeno od dvoje EULEX sudija i jednog lokalnog sudije u Osnovnom sudu u Prištini, pod predsedavanjem EULEX sudije, proglasilo je pet osoba krivim u slučaju Medikus.

VIDEO

L.D. proglašen je krivim za krivično delo organizovanog kriminala, trgovine ljudima i saizvršilaštvo. Optužbe za krivična dela nanošenja teških telesnih povreda, prevare i falsifikovanja dokumenata su odbačene kao zasebne tačke optužbe.

Osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od osam godina i na novčanu kaznu u trajanju od 10.000 evra. Takođe mu je zabranjeno da dve godine obavlja dužnosti profesionalnog urologa.

A.D. proglašen je krivim za krivično delo trgovine ljudima i organizovani kriminal. Oslobođen je optužbe za krivično delo nanošenja teških telesnih povreda. Optužbe za krivična dela prevare i falsifikovanja dokumenata su odbačene kao zasebne tačke optužbe. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina i tri meseca, kao i na novčanu kaznu u trajanju od 2.500 evra.

BIRN's "Justice in Kosovo" reporting on Medicus case

S.H. proglašen je krivim za krivično delo nanošenja teških telesnih povreda. Oslobođen je optužbe za krivično delo organizovanog kriminala. Tačka optužnice koja se odnosi na krivično delo nezakonitog obavljanja medicinskih aktivnosti je odbačena.

Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine. Takođe mu je zabranjeno da godinu dana obavlja dužnosti profesionalnog anesteziologa.

I.B. proglašen je krivim po tački optužbe povezane sa krivičnim delom nanošenja teških telesnih povreda. Tačka optužnice koja se odnosi na krivično delo nezakonitog obavljanja medicinskih aktivnosti je odbačena.

Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana. Ova kazna neće biti sprovedena ukoliko optuženi ne počini drugo krivično delo tokom perioda od dve godine.

S.D. proglašen je krivim po tački optužbe povezane sa krivičnim delom nanošenja teških telesnih povreda. Tačka optužnice koja se odnosi na krivično delo nezakonitog obavljanja medicinskih aktivnosti je odbačena.

Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana. Ova kazna neće biti sprovedena ukoliko optuženi ne počini drugo krivično delo tokom perioda od dve godine.

I.R. oslobođen je optužbe za krivično delo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja. Tačka optužbe za krivično delo falsifikovanja službenih dokumenata je odbačena.

Odbačene su optužbe protiv D.J. za krivično delo nezakonitog obavljanja medicinskih aktivnosti i zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja.

Ovaj slučaj bio je krivično gonjen od strane EULEX tužioca iz Kancelarije Specijalnog Tužioca Kosova (KSTK). Tužilaštvo je najavilo žalbu.

 

PHOTO