Saopštenje za medije

Osam novih osumnjičenih pod istragom u vezi sa predmetom Medikus

30. april 2013.

Specijalni tužilac iz EULEX-a u Kancelariji specijalnog tužilaštva Kosova izdao je nalog za sprovođenje istrage protiv osam osumnjičenih lica. Osam pojedinaca je pod istragom za krivična dela organizovanog kriminala, trgovine ljudima, nanošenja teških telesnih povreda, zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, prevare i trgovine uticajem.

Ova nova istraga se zasniva na istragama koje su sprovedene u predmetu Medikus, kao i na novim saznanjima koja su proizašla tokom suđenja. I iz istraga i iz suđenja proizašle su osnovane sumnje da su gore pomenuti osumnjičeni delovali u saizvršilaštvu ili su neposredno ili indirektno pomagali članovima organizovane kriminalne grupe u izvršavanju teških krivičnih dela, tj. trgovini ljudima u svrhu odstranjivanja organa.

Smatra se da, bez podrške ili saučesništva ovih osumnjičenih, članovi kriminalne grupe u Medikusu ne bi mogli da izvrše pripreme, osnovne elemente actus reus (krivična dela), postignu željene rezultate ili prikriju svoje nezakonite radnje pokušavajući da stvore naizgled zakonito stanje.