Saopštenje za medije

Izvršena primopredaja matičnih knjiga za Podujevo

3. jun 2013. godine

Predstavnici EULEX-a predali su danas overene kopije 1.066 matičnih knjiga iz Srbije Agenciji za registraciju građana Kosova.

Predata je kompletna dokumentacija za opštinu Podujevo, koja se sastoji iz overenih kopija originalnih matičnih i crkvenih knjiga sa podacima o rođenju, venčanjima i smrti.

Kopije su bile izrađene i overavane tokom proteklog meseca kao deo značajnog projekta sa sedištem u Nišu, u Republici Srbiji, koji je uključivao Misiju EULEX na Kosovu, Kancelariju EU na Kosovu/SPEU, Danski savet za izbeglice, i timove sa Kosova i iz Srbije.

Procenjuje se da u Srbiji postoji oko 12.036 matičnih knjiga. Proces overavanja kopija originalnih matičnih knjiga deo je sporazuma postignutog 2. jula 2011. godine tokom dijaloga između Prištine i Beograda, pod pokroviteljstvom EU. Ovaj projekat predstavlja prvu fazu uspostavljanja potpuno pouzdane i održive Matične Službe na Kosovu, kako je navedeno u mapi puta vizne liberalizacije.

Do sada je Misija EULEX na Kosovu izvršila primopredaju preko 3.835 overenih kopija matičnih knjiga koje pokrivaju sledeće opštine: Priština (1013), Lipljan (848), Obilić (264), Kosovo Polje (219), Glogovac (425) i Podujevo (1066).