Saopštenje za medije

Okrivljeni u predmetu Klečka pušten iz kućnog pritvora

6. jun 2013.

Mešovito veće EULEX-ovih i kosovskih sudija danas je odlučilo da svo desetoro okrivljenih u predmetu Klečka pusti iz kućnog pritvora. Međutim, od ovog trenutka do kraja glavnog pretresa, okrivljeni su dužni da se svakodnevno javljaju stanici policije. Njihovi pasoši su i dalje oduzeti i isti ne smeju da napuštaju Kosovo.

Sudsko veće je odlučilo da meru kućnog pritvora zameni merom javljanja stanici policije jer je u ranijim presudama Apelacionog suda navedeno da je mera kućnog pritvora uglavnom potrebna da bi se otklonio rizik od ometanja svedoka. Poslednji činjenični svedok tužilaštva predočio je dokaze tokom glavnog pretresa održanog 05.06.2013. god.

Glavni pretres u ovom postupku nastaviće se 03.07.2013. godine, kada će okrivljeni početi svoju odbranu. Kosovski zakon o krivičnom postupku predviđa da je sud dužan da obezbedi da nije izrekao strožiju meru kada izriče mere ograničenja radi obezbeđivanja uspešnog toka krivičnog postupka, ako je blaža mera dovoljna.

Sve stranke imaju pravo žalbe na odluku suda.