Saopštenje za medije

Lapska grupa osuđena za ratne zločine

7. jun 2013.

Mešovito sudsko veće sastavljeno od EULEX-ovih i kosovskih sudija utvrdilo je da su sva trojica okrivljenih pripadnika takozvane 'Lapske grupe' krivi za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Trojica okrivljenih su u ovom predmetu bili optuženi da su naredili i učestvovali u prebijanju i mučenju civila kosovko albanskog porekla koji su bili nezakonito pritvoreni u pritvornom centru Lapaštica tokom 1998/1999. godine.

Uzimajući u obzir pojedinačne kazne koje je optuženima izrekao Okružni sud u Prištini u oktobru 2009. godine i koje je u januaru 2011. godine potvrdio Vrhovni sud Kosova, sudsko veće je donelo odluku o sledećim zbirnim kaznama:

  • L.G., 6 godina zatvora
  • N.M., 3 godine zatvora
  • R.M., 4 godine zatvora

Krivično gonjenje slučaja vršio je specijalni tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK).