Saopštenje za medije

Bivši sudija i bivši advokat osuđeni za korupciju

14. jun 2013.

Ovog jutra, u Osnovnom sudu u Peći, mešovito veće dvoje EULEX-ovih sudija i jednog kosovskog sudije, kome je predsedavao EULEX-ov sudija, osudilo je okrivljene K.P. i A.R., i izreklo im kaznu zbog zloupotrebe krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja u saučesništvu.

Veće je odlučilo da postoji dovoljno dokaza da se utvrdi da su okrivljeni zajedno učestvovali u nezakonitom postupku pred Opštinskim sudom u Klini, juna 2005. godine, koji je doveo do gubitka po Udruženje osiguravajućih društava Kosova – Službe za obavezno osiguranje u Prištini u iznosu od 71.257,40 €. U to vreme, K.P. je bio sudija a A.R. je bio advokat koji je zastupao Udruženje osiguravajućih društava Kosova.

Okrivljeni, K.P., priznao je krivicu 29.01.2013. god. a danas je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci. Takođe, njemu je oduzeta mogućnost držanja službenog položaja ili obavljanja advokature na period od tri godine od dana puštanja na slobodu. Okrivljeni, A.R., izjavio je da je nevin ali je osuđen i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci. Sudsko veće je obojicu okrivljenih obavezalo da isplate nadoknadu štete Udruženju osiguravajućih društava Kosova, u iznosu od 71.257,40 €, i proglasilo ih grupno i pojedinačno odgovornim za isto.

Krivično gonjenje slučaja vršio je kosovski tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova (STK). Svaka stranka u postupku ima pravo žalbe.