Saopštenje za medije

Izvršena primopredaja matičnih knjiga za Gnjilane

1. jul 2013. god.

Predstavnici EULEX-a predali su 935 overenih kopija matičnih knjiga iz Srbije Agenciji za registraciju građana Kosova.

Predati su svi spisi za opštinu Gnjilane, koji se sastoje od overenih kopija originalnih matičnih i crkvenih knjiga sa podacima o rođenju, venčanjima i smrti.

Kopije su izrađene i overene prošlog meseca u sklopu projekta sa sedištem u Nišu, u Srbiji, a uključeni su EULEX, Kancelarija EU na Kosovu/SPEU, Danski savet za izbeglice kao partner u realizaciji, i timovi sa Kosova i iz Srbije.

Procenjuje se da u Srbiji postoji oko 12.036 matičnih knjiga. Proces overavanja kopija originalnih matičnih knjiga deo je sporazuma postignutog 2. jula 2011. godine tokom dijaloga između Prištine i Beograda, pod pokroviteljstvom EU. Ovaj projekat predstavlja prvu fazu uspostavljanja potpuno pouzdane i održive Matične službe na Kosovu, kako je navedeno u mapi puta vizne liberalizacije.

Do sada je EULEX izvršio primopredaju preko 4770 overenih kopija matičnih knjiga koje pokrivaju opštine Priština (1013), Lipljan (848), Obilić (264), Kosovo Polje (219), Glogovac (425), Podujevo (1066) i Gnjilane (935).