Saopštenje za medije

EULEX i Ministarstvo unutrašnjih poslova zaključili sporazum o razmeni informacija

16. jul 2013.

Ministar unutrašnjih poslova, Bajram Redžepi i šef EULEX-a Bernd Borhart, zaključili su danas Tehnički sporazum o razmeni informacija između dveju institucija.

Sporazum ima za cilj da olakša razmenu informacija između PK i EULEX Policije radi sprečavanja, otkrivanja i smanjenja kriminala na Kosovu. Posebno se tiče organizovanog kriminala, trgovine ljudskim bićima, oružjem i narkoticima, finansijskog kriminala, korupcije na visokom nivou i građanskih nemira.

Bernd Borhart, šef EULEX-a, naglasio je značaj razmene informacija između misije i Policije Kosova za borbu protiv kriminala na Kosovu.

"Partnerstvo između kosovskih institucija vladavine prava i EULEX-a i dalje predstavlja prioritet za misiju. Kako istražitelji EULEX-a i Policije Kosova budu zajednički istraživali sve veći broj slučajeva, ovaj sporazum će omogućiti razmenu informacija, što će produbiti saradnju oko borbe protiv organizovanog kriminala i drugih krivičnih dela na Kosovu." – rekao je Borhart.

Ministar Bajram Redžepi rekao je: "Ovaj sporazum omogućava bezbednu, pouzdanu i efikasnu razmenu strateških i operativnih podataka i krivično-obaveštajnih podataka neophodnih za sprečavanje, otkrivanje i istragu teških krivičnih dela. Očekuje se da će se već dobra saradnja sa EULEX-om dodatno ojačati ovim tehničkim sporazumom koji je zaključen."