Saopštenje za medije

Odluka u vezi sa zahtevom za odbacivanje optužnice u MTPT slučaju

Priština, 29. jul 2013.

Danas je Osnovni sud u Prištini doneo odluku u vezi sa primedbama na dokaze i o zahtevu za odbacivanje optužnice, koje je podnela odbrana u tzv. slučaju Ministarstva transporta, pošte i telekomunikacija (MTPT). EULEX-ov predsednik sudskog veća potvrdio je većinu tačaka optužnice i odlučio da slučaj nastavi sa glavnim pretresom. Ovaj predmet se odnosi na navodne koruptivne radnje u MTPT-u u periodu od 2008. do 2010.

Sud je našao dovoljno dokaza za osnovanu sumnju da su osumnjičeni F.L., bivši ministar MTPT-a, N.K., bivši šef nabavke u MTPT-u, i E.Š., bivši šef kabineta i politički savetnik F.L., osnovali organizovanu kriminalnu grupu koja je počinila teška krivična dela zloupotrebe službenog položaja i primanja mita. Dalje, sud nalazi da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni F.Z., vlasnik firme 'Tali', počinio krivično delo nuđenja mita kao i zloupotrebu ovlašćenja u privredi. Sem toga, sud je potvrdio tačku optužnice koja se odnosi na neprijavljivanje novca primljenog u izbornoj kampanji protiv F.L., jer je nađeno dovoljno dokaza da osumnjičeni nije prijavio novac koji je dobio kao donaciju političkoj kampanji tokom njegove izborne kampanje 2007.

Optužbu protiv F.L. i N.K. za proneveru u službi i optužbu protiv F.L., N.K., E.Š. i F.Z. za krivično delo sklapanja štetnih ugovora sud je odbacio. Dalje, sud je odbacio optužbe pritiv F.L. za pranje novca i neovlašćeno posedovanje, držanje ili upotrebu oružja. Sud je u celosti odbacio optužbe protiv osumnjičenih F.L., D.L. i G.Z. i obustavio krivične postupke protiv njih. Osumnjičeni F.L. i D.L. bili su optuženi za krivična dela organizovani kriminal i pranje novca, a osumnjičeni G.Z. za krivično delo ometanje dokaznog postupka i uništavanje i sakrivanje arhivskih materijala. Sud je zaključio da nema dovoljno dokaza u prilog tim optužbama.

Šta se tiče dokaza koje je prikupilo tužilaštvo tokom istražne faze, sud je ustanovio nekoliko povreda postupka i isključio nekoliko dokaza. To se posebno odnosi na dokaze dobijene pretresom kuće F.L. i prostorija gde se nalaze računarski serveri u Skupštini Kosova 28. aprila 2010. Ti dokazi su neprihvatljivi jer sud smatra da su oba pretresa bila nezakonita budući da nije bilo vanrednih okolnosti koje bi omogućile policiji da obavi pretrese bez pismenog sudskog naloga i bez pismene retroaktivne dozvole nadležnog pretpretresnog sudije.

Sud je odbacio prigovor odbrane da su presretene SMS poruke izmišljene pa time i nepouzdane. Sud je ocenio da se pouzdanost i ubedljivost SMS poruka može uredno oceniti samo tokom glavnog pretresa, kao dela krivičnog postupka u kojem je strankama omogućeno da iznose dokaze u prilog svojih tvrdnji, a sudu da oceni dokumentovane dokaze koje uloži odbrana.

Kancelarija Specijalnog tužilaštva i odbrana imaju pravo da ulože žalbu na ovu odluku Apelacionom sudu.