Saopštenje za medije

Više savetnika EULEX policije na severu

30. jul 2013.

EULEX raspoređuje iskusne i više policijske savetnike iz Prištine u Mitrovicu, tokom čega će ukupan broj dostiċi 23. Dodatni policijski savetnici će pružati podršku Regionalnom komandiru Kosovske policije na severu, a posebno, vršiocu dužnosti Regionalnog komandira, Nenadu Đuriću. Oni će poveċati podršku KP-u na severu u smislu savetovanja, praċenja i nadgledanja koji su veċ u toku.

Regionalni komandni tim je osnovan kao ishod sporazuma postignutog putem dijaloga između Prištine i Beograda, aprila, 2013. godine. Pregrupisavanje će pomoći da se obezbedi da EULEX pruži stalni i 'udruženi' pristup kada je u pitanju nadgledanje, savetovanje i praċenje, na svim nivoima unutar komandne strukture KP. Ovo će obezbediti Regionalnom komandnom timu i njegovom komandiru najbolji mogući početak poslovanja na severu Kosova. EULEX će uložiti poseban napor da podrži implementaciju dijaloga Beograda i Prištine, a poseban akcenat stavljamo na izgradnju kapaciteta koji ċepoboljšati policiju na severu. EULEX takođe namerava da donira opremu novom Regionalnom komandnom timu, i to uglavnom vozila.

Šef EULEX misije Bernd Borchardt je objasnio da je njegova odluka da pošalje dodatne savetnike na sever donešena kao priznanje za posebne izazove koji postoje kada je u pitanju uspešan rad policije na severu, naročito u svetlu situacije poslednjih nekoliko dana. "Svesni smo da postoji novi policijski tim na severu, i kao što smo uradili i sa drugim regionalnim komandirima, nudimo našu ekspertizu i podršku, da bi on mogao da dostigne najviše moguće standarda u radu policije", kaže Bernd Borchardt.