Saopštenje za medije

Sudski pritvor za Ž.V. u trajanju od jednog meseca

31. jul 2013.

EULEX-ov pretpretresni sudija u Osnovnom sudu u Mitrovici je na zahtev EULEX-ovog tužioca odredio sudski pritvor Ž.V. u trajanju od jednog meseca, dok je S.R. pušten iz policijskog pritvora. Obojica optuženih se suočavaju sa optužbama za pokušaj ubistva i nezakonito korišćenje oružja u vezi sa incidentom decembra 2012. godine , a Ž.V. se dodatno tereti po još jednoj tački za nezakonito posedovanje oružja .

Sud je smatrao da je postojala sumnja, ali da nije dostigla nivo osnovane sumnje, da su osumnjičeni izvršili krivična dela saučesništva u pokušaju teškog ubistva za šta se sumnjiče, uzimajući u obzir ranu fazu istrage. Međutim, postoji osnovana sumnja da je Ž.V. bio u posedu oružja kada je uhapšen 29. jula, 2013. godine.

Sudija je smatrao da postoji dovoljan rizik od toga da Ž.V. ometa dokaze, posebno imajući u vidu činjenicu da je za vreme pritvora kontaktirao treće stranke i upozorio ih o krivičnom postupku. Osim toga, sudija je utvrdio da postoji rizik od bekstva zbog pokušaja da izbegne hvatanje tokom hapšenja 29. jula, 2013. god.

Zahtev tužilaštva za određivanje sudskog pritvora S.R. odbijen je kao neosnovan. Pretpretresni sudija ne smatra da je u slučaju S.R. utvrđeno da postoji dovoljan osnov da će doći do ometanja dokaza i ponavljanja prestupa, a čime bi se ispunili uslovi člana 187 Krivičnog zakona Kosova – nalazi potrebni za određivanje sudskog pritvora.

Tužilaštvo i optuženi imaju 24 časa od dostavljanja odluke da ulože žalbu.