Saopštenje za medije

Muškarac osuđen za ubistvo

1. avgust, 2013.

Veće EULEX-ovih sudija Osnovnog suda u Mitrovici je 30. jula 2013. godine utvrdilo da je R.H. kriv po optužnici za ubistvo i osudilo ga na zatvorsku kaznu od osam godina. Sud se bavio samo optužbom za ubistvo, shodno odluci Apelacionog suda od 26. marta 2013. godine, na osnovu koje je na zahtev odbrane okrivljenog tom sudu bilo naloženo da suđenje bude ponovljeno. Sud je utvrdio da je okrivljeni dana 18. novembra 2010. godine oko 10:45 časova na mestu zvanom Ura e Đakut u Mitrovici lišio života M.D. tako što ga je napao nožem i naneo mu osam uboda po raznim delovima tela. Žrtva je preminula na putu do klinike u Mitrovici.

Sud je takođe utvrdio zbirnu zatvorsku kaznu od osam godina i tri meseca koja obuhvata ovu kaznu i jednu drugu zatvorsku kaznu od jedne godine za neovlašćeno posedovanje oružja koja je okrivljenom izrečena od strane Apelacionog suda.

U odvojenoj presudi, sud je odlučio da ukine istražni pritvor i izrekne okrivljenom kaznu kućnog pritvora do pravosnažnosti presude.